Hạn chế xe máy: Hà Nội chính thức đưa ra lộ trình cấm xe máy

  • Hà Nội chính thức đưa ra lộ trình cấm xe máy

    Hà Nội chính thức đưa ra lộ trình cấm xe máy

    Hà Nội sẽ áp dụng giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân theo ngày chẵn, lẻ đối với những khu vực, tuyến phố ùn tắc thường xuyên, nghiêm trọng. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030.

  • Thành phố Hà Nội chính thức duyệt đề án cấm xe máy

    Thành phố Hà Nội chính thức duyệt đề án cấm xe máy

    UBND Thành phố Hà Nội vừa chính thức thông qua đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ với nhiều giải pháp, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dừng hoạt động xe máy trên địa bàn vào năm 2030.
<