Hải quân Việt Nam: Đường dây buôn lậu xăng dầu 2.000 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam