Hải quân Việt Nam: Tàu CSB 8020 về tới Việt Nam, sẵn sàng làm nhiệm vụ
<