Hà Nội tắc đường: Hà Nội ùn tắc trong giá rét kỷ lục 9 độ kèm mưa, người dân chôn chân tại chỗ