Hà Nội tắc đường: Hà Nội mù mịt, tắc cứng trong mưa phùn