Hà Nội ngập: Dự báo thời tiết 20/10: Hà Nội nắng vàng, Sài Gòn lo ngập