Hà Nội ngập: Hà Nội: Lắp 16 camera giám sát tại các điểm ngập úng nặng