hà nội: Cặp song sinh Hà Nội chào đời với dây rốn đan vào nhau như tết tóc
<