Hà Anh Tuấn: Thanh Hằng: Nhiều lúc muốn 'bóp cổ' Hà Anh Tuấn vì cảm thấy quá mệt mỏi!