Gương mặt thương hiệu: Minh Hằng bị stylist tố tự làm xấu trang phục và keo kiệt