Giao thông ùn tắc: Hàng trăm người phản ứng ngăn cản dự án điện gió