Giao thông sài Gòn: Năm 2018 xây dựng cầu Vàm Sát 2 nối Cần Giờ với trung tâm Sài Gòn
<