Giao thông sài Gòn: Đụng đuôi ôtô Mercedes ở Sài Gòn, xe tải lật ngang