giáo dục: Đà Nẵng: Đi tập thể dục, cụ ông bị xe ô tô đâm nguy kịch