Giành lại vỉa hè: Chiến dịch giành lại vỉa hè tại Hà Nội: Chợ tạm chạy vào ngõ
<