Giành lại vỉa hè: Ông Đoàn Ngọc Hải và 10 phát ngôn 'rắn như thép' trong cuộc chiến giành vỉa hè