Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái: Yên Bái nói gì về việc phạt cho tồn tại 'biệt phủ' gia đình ông Phạm Sỹ Qúy?