giá thịt lợn: Thịt bò 60.000 đồng/kg là thịt... heo nái và thịt trâu?