ghen tuông: Khuyên vợ về nhà không được, người chồng bắn chết tình địch