game: Lại cháy lớn nhà dân ở Hà Nội ngày mùng 2 Tết, nhiều người dân hốt hoảng bỏ chạy