Galaxy Note 8: iPhone X Plus sẽ là sản phẩm 'rửa nhục' cho Apple trước Samsung