EU: EU 'rót' 143 triệu euro cho dự án đường sắt chậm tiến độ 10 năm