Ép học: Vụ HS bị ép uống nước giẻ lau bảng: Mẹ nữ giáo viên giật kết quả khám sức khỏe?