Dr Thanh: Thành Lộc không dự lễ trao giải Mai Vàng vì Dr. Thanh