Đột kích quán bar: Hàng chục dân chơi phê ma túy trong 3 quán bar ở trung tâm Sài Gòn