Dortmund: Dortmund thay tướng đổi vận, thắng trận đầu ở Bundesliga sau ba tháng
<