đông nhi: Tăng Thanh Hà, H'Hen Niê, Đông Nhi khóc nghẹn khi viếng stylist Mì Gói