đông nhi: Sao nhí 8 tuổi đóng phim liên tục 3 ngày không giấc ngủ ngon