Donald Trump họp báo: Ivanka Trump bị chú ý vì cắt ngang buổi họp Nhà Trắng