Đối tượng: Xử phạt đối tượng hoang báo bị cướp để lừa công an tìm vợ về cho mình