Đối tượng: Chuyến phô diễn sức mạnh ấn tượng của Putin
<