Đối tượng: Lời khai của đối tượng đánh người yêu tử vong vì nghi có quan hệ với người khác