đời tư: 17 tuổi gánh nợ gia đình, 23 tuổi đã viết di chúc, 'Đại tỷ Đài Loan' giờ ra sao?