Đội săn bắt chó: Điều ít biết về ông trùm chuyên cấp 'hàng nóng' trong vai nông dân