đòi nợ thuê: Bắt giữ 5 thanh niên xăm trổ mang dầu luyn pha mắm tôm đi… đòi nợ