đòi nợ thuê: Bắt 2 thanh niên mang súng hoa cải nghi đi đòi nợ thuê dịp World Cup