đọc báo: Khuôn mặt bị hủy hoại kinh hoàng và tội ác 'trời không dung' của người cha