Đỗ Mỹ Linh ở Yên bái: Hoa hậu Mỹ Linh viếng tang người dân bị lũ cuốn ở Yên Bái