Điện thoại Bkav: Mở hộp Bphone 2017 bản thương mại