điện đàm: Video: Táo tợn đấm ngã nữ chủ tiệm, cướp 2 điện thoại rồi bỏ chạy