điện đàm: Tổng thống Trump - Putin điện đàm khẩn cấp về Triều Tiên
<