Dịch sốt xuất huyết: Bộ trưởng Y tế: Dịch sốt xuất huyết kéo dài do nắng lắm, mưa nhiều