Dịch sốt xuất huyết: Hà Nội phòng nguy cơ tái bùng phát dịch sốt xuất huyết