Đi xuyên Việt: Sau chầu nhậu, anh shipper cùng bạn 'lạc' từ Hà Nội vào Cà Mau rồi sau đó ở lại Sài Gòn không về nữa