Đi xuyên Việt: Phượt thủ SG ra HN mua motor, đang chạy xuyên Việt về thì đâm phải con bò khiến xe nát bét