Đi sớm: Hồ Ngọc Hà được mừng sinh nhật sớm trước khi đi Mỹ