đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Bằng Kiều, Tùng Dương cùng góp mặt trong đêm nhạc Trịnh
<