đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Đạo diễn Vạn Nguyễn quyết định tổ chức 'Trịnh ca 2' nhờ chuyến về 'thăm' cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn