đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Chuyện ly kỳ đêm tân hôn của Trịnh Công Sơn và tình yêu cao thượng với Khánh Ly