đạo diễn: Nữ đạo diễn tố Harvey Weinstein tại Cannes từng bị chửi là 'ả điếm'