đạo diễn: Trở thành bom tấn siêu anh hùng Việt Nam, 'Lôi Báo' có đủ khả năng?
<