Dân vùng lũ: Người dân vùng lũ hoang mang vì nhận quà cứu trợ là gạo có dấu hiệu lạ