Dân vùng lũ: Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147: Sẵn sàng cơ động ứng cứu nhân dân trong bão lũ