Đan Lê: Hát nhạc Trịnh, Lệ Quyên bị Hồng Nhung đàn áp tới tắt tiếng