Đan Lê: Nghệ sĩ Việt khuyên Nhã Phương dám yêu thì cũng dám bỏ Trường Giang