Đan Lê: Khoa học chứng minh: Đàn ông tốt với phụ nữ hay không có thể tiết lộ qua đặc điểm trên bàn tay