dân Đồng Tâm: Dân trói tay thanh niên xăm trổ hành hung ông lão gặt lúa giữa cánh đồng thôn Đồng Tâm