đàm vĩnh hưng: Đêm Giao thừa, khán giả sẽ được 'gặp' thêm một Ngọc Hoàng do Đàm Vĩnh Hưng hóa thân