dâm ô: Xuất hiện người mẫu tham gia các cuộc thi sắc đẹp bán dâm