dâm ô: Hiếp cô gái rồi cướp của, thanh niên 'bóc lịch' 25 năm tù