Đại tang: 'Trợ thủ' của đại gia Sáu Phấn bị tăng án phạt do đem con nhỏ đến tòa