đại hội Grabbike: Bên trong "đại hội" hoành tráng của GrabBike tại Hà Nội