đại gia ninh bình: Cây mai 'khủng' được đại gia Ninh Bình mua giá 180 triệu đồng