Đại án Oceanbank: Video: Đồng phạm của ông Đinh La Thăng tươi cười lúc rời tòa