Đại án Oceanbank: Nhiều bị cáo nhận sai, ông Đinh La Thăng vẫn một mực nói vô tội