đại án: Chậm tiến độ, chủ đầu tư trả lại tiền nhỏ giọt cho người mua