đá xoáy nhau: Các nàng à, nhìn Hương Tràm mà làm gương, có định giật status đá xoáy ai, nên "bẻ tay" bảy lần trước đã!