đà lạt: Video: 'Nếu tôi phanh gấp xe khách đã lật, số thương vong sẽ rất nhiều'