Cúng thịt gà: Năm Đinh Dậu có được phép cúng thịt gà?