cua xay: 'Di chuyển toilet trong nhà cũng phải xin ý kiến là quy định phức tạp'
<