cua xay: 1 tỉnh nghèo xin xây trụ sở hơn 692 tỷ: 'Mong muốn của chúng tôi là vượt khó, thoát nghèo'